Педагогічна рада

Педагогічна рада — колегіальний орган на чолі з Ректором, що включає всіх викладачів семінарії і здійснює загальне керівництво навчально-виховним процесом.

Педагогічна рада затверджує робочі плани викладачів, заслуховує звіти про виконану роботу, приймає внутрішні нормативні акти та здійснює іншу статутну діяльність.